• Vannbassenger • Betong/steinmur-dammer • Tunneler • Kaier • Siloer/Gjødselkjellere •Parkeringskjellere• Heisesjakter • Kjellermurer og vegger • Betonggulv • Broer

• Epoksy • Polyuretan • Gel • Ekspanderende mørtel • Sement • Microsement

• Injisering av riss i betong • Injisering av fuger • Injisering av støpeskjøter • Injisering av innlagte injeksjonsslanger i støpeskjøter • Injisering av bom pøstøp betonggulv • Injisering av lekasjer i fjell • Injisering i løsmasser